14. syys, 2015

Näin Portugalissa: Keskieläke 3 500 euroa / kk

Portugalissa asuu keskimääräistä suurempia eläkkeitä Suomesta saavia eläkeläisiä, selviää Eläketurvakeskuksen tilastoista.
29.7.2015 


Viime vuonna Suomesta maksettiin eläkkeitä ulkomaille yhteensä yli 61 000 henkilölle. Luvussa on mukana sekä Suomen että muiden maiden kansalaiset.

Suurin keskimääräinen kokonaiseläke, 3 484 euroa, maksettiin Suomesta Portugaliin. Eläketurvakeskuksen Taskutilaston (pdf) mukaan eläkettä maksetaan kaikkiaan 247 Portugalissa asuvalle henkilölle.

Helsingin Sanomien mukaan kolmen suuren pörssiyhtiön, Keskon, Rautaruukin ja Nokian Renkaiden entiset johtajat ovat siirtäneet kirjansa hiljattain Portugaliin. Muuttoon on saattanut kannustaa se, ettei heidän Portugalissa asuessaan tarvitse maksaa eläkkeistään veroja Suomeen.

Portugali tarjoaa ulkomailta muuttaville eläkeläisille kymmenen vuoden verovapautta ulkomailta maksettavaan eläkkeeseen. Siksi sinne muutto on kiinnostanut myös niin sanottuja normaalituloisia eläkkeensaajia.

Suomesta Espanjaan eläkkeitä maksettiin yli 2 600 henkilölle, keskimäärin noin 1 900 euroa kuussa. Tämä ei välttämättä kerro koko totuutta suomalaiseläkeläisten määrästä Espanjassa, sillä osa heistä saattaa esimerkiksi asua maassa vain kausiluontoisesti.

Valtaosa eläkkeistä alle 800 euroa

Eläketurvakeskuksen tilastoista selviää, että noin 2 200 henkilölle maksettiin Suomesta ulkomaille yli 1 999 euron kuukausittaista kokonaiseläkettä viime vuonna.

Valtaosa, noin 87 prosenttia, ulkomaille maksetuista kokonaiseläkkeistä oli alle 800 euroa kuukaudessa. Tämä viittaa siihen, että moni eläkkeensaaja on tehnyt työuransa pääosin Suomen ulkopuolella.

Selvästi eniten eläkkeitä maksettiin Ruotsiin, mutta ne ovat pääosin pieniä vanhuuseläkkeitä. Suomesta eläkettä saavia oli viime vuonna lähes 43 400. Keskimääräinen kokonaiseläke oli kuitenkin vain 207 euroa kuukaudessa.

– Se johtuu siitä, että ollaan oltu täällä töissä 60–70-luvulla. Sitten on muutettu Ruotsiin, tehty ehkä työura siellä ja jääty kokonaan sinne asumaan, sanoo Eläkeliiton talouspäällikkö Timo Vähäkoski.

Sama tilanne vaikuttaa olevan Australian ja Saksan suhteen: eläkettä maksettiin viime vuonna Suomesta Australiaan 2 100 henkilölle ja Saksaan lähes 3 000:lle, mutta keskimääräinen kokonaiseläke oli kummassakin massa vain noin 300 euroa kuussa.

Keskimääräinen Suomessa maksettu eläke on noin 1 600 euroa kuukaudessa.